Gebruik van informatie

Jansenopticiens.nl gebruikt persoonlijke gegevens van bezoekers alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt door deze bezoekers.


Cookies

Zodra iemand deze website bezoekt, wordt er een cookie  opgeslagen op zijn computer. Deze cookie wordt door ons uitsluitend  gebruikt als een 'vingerafdruk' via welke wij in de gaten kunnen houden  hoe vaak iemand deze site bezoekt. Internetbrowsers bieden doorgaans aan  gebruikers de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren.  Voor informatie over hoe een gebruiker dit kan instellen, verwijzen wij  naar het referentiemateriaal van de betreffende softwareleverancier.


Wij verzamelen en bewaren van onze bezoekers de volgende gegevens: 

  • gegevens zoals hierboven genoemd, verzameld door Google Analytics
  • het type browser en het operatingsysteem dat de bezoeker gebruikt
  • de top level domeinnaam (.nl, .com, .org, .gov etc.) van de bezoeker
  • het internetadres van de verwijzende site (bijvoorbeeld de hiervoor door de bezoeker bezochte site)
  • het ip-adres van de server van de bezoeker (een ip-adres is een  nummer dat uniek is voor de machine via welke een bezoeker verbonden is  met het internet: dit is meestal een van de machines van de Internet  Service Provider waar de gebruiker abonnee is)


 Aanvullend hierop kunnen via het content management systeem dat wij gebruiken de volgende gegevens worden verzameld: 

  • de datum en tijd van een bezoek door elke individuele bezoeker
  • het internetadres van de bezochte pagina's en de bestanden die zijn gedownload

 Deze gegevens worden alleen van geregistreerde bezoekers verzameld, zodra zij zich als zodanig hebben aangemeld.

 

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


De gegevens die wij verzamelen worden door ons UITSLUITEND gebruikt voor: 

  • statistische analyses systeembeheer
  • het verbeteren van de inhoud van de website


E-mail- en adresgegevens

Wij verzamelen alleen adresgegevens en e-mailadressen van individuele  bezoekers als zij ons een e-mailbericht sturen of een e-mailformulier  invullen (bijvoorbeeld voor een bestelling). Deze gegevens worden door  ons alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de bezoeker deze heeft  verstrekt. Daarnaast kunnen deze gegevens worden toegevoegd aan een  mailinglijst. Dit gebeurt echter alleen als de bezoeker hier zelf om  heeft verzocht. In dit geval worden deze gegevens door ons ook gebruikt  om rechtstreeks contact te zoeken met deze bezoekers over nieuwe  publicaties, acties en dergelijke. De bezoekers kunnen zich op elk  gewenst moment van deze mailinglijst laten verwijderen.


Verstrekking van informatie aan derden

Wij verstrekken geen persoonlijke informatie die via deze  website is verkregen aan een derde partij. Wij garanderen dat  persoonlijke informatie in geen enkel ander geval wordt verstrekt aan  andere instanties, organisaties, personen of autoriteiten.


Het verwijderen van gegevens

Wij zullen erop toezien dat persoonlijke gegevens van onze systemen  worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn (behalve in het geval  van archivering).


Veiligheid

Wij maken altijd gebruik van standaard versleutelingtechnologie├źn als er  gegevens van bezoekers naar en van de webserver worden verzonden. Wij  hebben zoveel mogelijk beveiligingsmaatregelen genomen bij onze fysieke  faciliteiten (webserver en dergelijke) om onze bezoekers te beschermen  tegen verlies, misbruik en ongewenste aanpassingen van hun persoonlijke  gegevens zoals die via de website zijn verzameld.


Naleving van dit privacyreglement

Als u van mening bent dat wij ons privacyreglement, zoals dat hier is  omschreven, niet naleven, wordt u verzocht om contact op te nemen met:

Dhr. W.J.J. Jansen, 

079-3620362

info@jansenopticiens.nl