Een optometrist is opgeleid om met behulp van diagnostische farmaca (oogdruppels om het oog te onderzoeken) een goed beeld te krijgen van de gezondheid van uw ogen. Op deze pagina vindt u de optometrische onderzoeken die wij voor u kunnen uitvoeren. In de beschrijving staan ook enige adviezen om rekening mee te houden vóór en tijdens de onderzoeken.


Basis optometrisch onderzoek
Wanneer u voor het eerst bij ons komt met klachten willen wij een zo goed mogelijk beeld van de gezondheid van uw ogen. Daarom wordt er gestart met een algeheel onderzoek, al dan niet aangevuld met extra diagnostiek als dit nodig blijkt.
Tijdens het basis optometrisch onderzoek wordt een uitgebreide anamnese afgenomen. Uw maximale gezichtsscherpte wordt bepaald. Hierna volgt een macro -en microscopisch onderzoek van het voorste en achterste oogsegment. U wordt bij dit onderzoek gedruppeld met een pupilverwijdende druppel. Hierdoor kan er tijdelijk zichthinder ontstaan (denk aan lichtgevoeligheid, schitteringen en enige gezichtsscherptedaling). Daarom wordt er geadviseerd de uren na het druppelen niet zelf aan het verkeer deel te nemen. Verstandig is om iemand te vragen u te rijden of gebruik te maken van het OV. Neem ook een zonnebril mee.

Kosten van dit onderzoek zijn €60,-
Toegangstijd: 2 weken
Duur: 30 minuten


Binoculair onderzoek
Als de samenwerking tussen de ogen goed is, zorgen onze hersenen ervoor dat we één beeld zien. De samenwerking tussen de ogen en het functioneren van de oogspieren kan door vele oorzaken verstoord zijn. Dit kan klachten veroorzaken. De mate van binoculair zien en eventueel dubbelzien wordt gemeten met behulp van verschillende testen. Je moet dan naar verschillende objecten kijken, soms met twee ogen samen en soms wordt er één afgedekt. Ook moet je vaak kijken door diverse testglazen. Een uitgebreid onderzoek naar het binoculair zien kan uitwijzen of je baat hebt bij correctie of andere behandelingen. Voorafgaand aan het binoculair onderzoek wordt ook een oogmeting uitgevoerd. Idealiter wordt dit onderzoek gecombineerd met een basis optometrisch onderzoek, om ook de algehele gezondheid van het oog vooraf in kaart gebracht te hebben.

Kosten van dit onderzoek zijn €100,- 
Toegangstijd: 2 weken
Duur: 75 minuten


Cyclorefractie
Tijdens een cycloplegische refractie worden er druppels toegediend in het oog. Deze druppels zorgen ervoor dat de accommodatie spier wordt verdoofd. Doordat de spier niet meer kan inspannen kan er een sterktemeting uitgevoerd worden zonder invloed van de accomodatiespier.  Het oog kan door de druppels immers niet meer accommoderen. Dit zorgt voor wazig zicht bij leeswerk, en mogelijk ook in de verte. Dit onderzoek wordt geadviseerd wanneer er een vermoeden van accomodatiekramp is of bij jonge kinderen. Op jonge leeftijd is het accomodatievermogen groot, waardoor een reguliere oogmeting onbetrouwbaar is. De optometrist meet kinderen vanaf acht jaar. Kinderen onder de acht worden gezien door de orthoptist of oogarts. Indien uw kind jonger is dan 11 jaar dient er minimaal één keer een cyclorefractie te zijn uitgevoerd.

Kosten van dit onderzoek zijn €55,-
Toegangstijd: 2 weken
Duur: 30 minuten, exclusief inwerktijd druppels (Ca. 30minuten)


Droge ogen onderzoek
Tijdens het droge ogen onderzoek wordt het voorste oogsegment beoordeeld op kwaliteit en functionaliteit. Er wordt gekeken naar uw oogleden, traanfilm, hoornvlies en omliggende structuren. Tijdens het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van diverse contrastvloeistoffen, welke ook gebruikt worden om contactlenzen aan te meten. Op basis van dit onderzoek bieden wij u inzicht in het functioneren van de traanfilm en geven we adviezen om de traanfilmkwaliteit of kwantiteit te verbeteren. Uiteindelijke doel is uw klachten te verlichten en te duiden waarom u de klachten heeft. Idealiter wordt dit onderzoek gecombineerd met een basis optometrisch onderzoek, om ook de algehele gezondheid van het oog vooraf in kaart gebracht te hebben. Hierdoor kunnen wij u voorzien van passend advies. Na twee weken volgt een controle.

Kosten van dit onderzoek zijn €60,-
Toegangstijd: 2 weken
Duur: 45 minutenGlaucoomscreening
Wanneer uit het basis optometrisch onderzoek blijkt dat er sprake is van familiaire belasting met glaucoom, een verhoogde oogdruk of een andere reden dat er mogelijk sprake is van glaucoomrisico, of wanneer u weet dat u familiair belast bent met glaucoom is er indicatie om een glaucoomscreening uit te voeren. Naast het basis optometrisch onderzoek wordt bij dit onderzoek de kamerhoek beoordeeld, de dikte van het hoornvlies gemeten en wordt er een OCT-scan uitgevoerd. U wordt bij dit onderzoek gedruppeld met een pupilverwijdende druppel. Hierdoor kan er tijdelijk zichthinder ontstaan (denk aan lichtgevoeligheid, schitteringen en enige gezichtsscherptedaling). Daarom wordt er geadviseerd de uren na het druppelen niet zelf aan het verkeer deel te nemen. Verstandig is om iemand te vragen u te rijden of gebruik te maken van het OV. Neem ook een zonnebril mee.

Kosten van dit onderzoek zijn €75,-
Toegangstijd: 2 weken
Duur: 30 minuten


Refractie
Om te meten of je een brilsterkte hebt, zijn er verschillende methoden. De optometrist kan gebruik maken van een apparaat dat de brilsterkte automatisch meet. Bij deze meting kijk je in een toestel naar een plaatje dat je eerst scherp ziet, dan wazig en dan weer scherp. Per oog wordt die meting een aantal keer herhaald. Dit is de objectieve refractie. De optometrist zal daarna met andere apparatuur de sterkte nauwkeurig bepalen. Daarmee kijk je door glazen van verschillende sterkte en kun je zelf aangeven of je de letters op de letterkaart beter of slechter ziet. Als je gezichtsscherpte niet verbetert door een bril, dan zal de optometrist verder zoeken naar de oorzaak. Idealiter wordt dit onderzoek gecombineerd met een basis optometrisch onderzoek, om ook de algehele gezondheid van het oog vooraf in kaart gebracht te hebben.

Kosten van dit onderzoek zijn €38,50
Toegangstijd 2 weken
Duur: 30 minuten