Glaucoom: een dief in de nacht


Glaucoom is een vaak voorkomende, chronische oogaandoening. Vroege opsporing en tijdige behandeling kunnen erger voorkomen.
Hoe glaucoom precies ontstaat is nog onbekend. Bij de meest  voorkomende typen speelt een verstoring van de afvoer van het kamerwater  in het oog een rol. De verhoogde oogdruk die daardoor ontstaat,  beschadigt de oogzenuw. Bij aanhoudende verhoogde oogdruk sterven de oogzenuwvezels geleidelijk af waardoor delen van het perifere  gezichtsveld verdwijnen. Glaucoom kan echter ook ontstaan bij een  normale oogdruk. Dit wordt normale oogdruk glaucoom (normal tension  glaucoma) genoemd.

Vroege opsporing is belangrijk: met een tijdige behandeling in een  vroeg stadium kan de schade aan het gezichtsveld worden beperkt of de  progressie ervan worden vertraagd. Onbehandeld kan deze oogaandoening  tot slechtziendheid of zelfs blindheid leiden.

Vaak wordt gedacht dat een oogdrukmeting voldoende controle is op het wel of niet hebben van glaucoom. Helaas is dat niet het geval. Zoals eerder vermeld, kan het zijn dat bij een  'normale'  oogdruk er toch sprake is van glaucoom. 

Risicofactoren

Niet iedereen heeft dezelfde kans op glaucoom. Komt er glaucoom bij u in de familie voor? Ligt uw sterkte boven de + 4 of -4? Bent u van negroide afkomst? Dan is bij u de kans op glaucoom verhoogd. 

Screening

Tijdens een glaucoomscreening nemen we de mogelijke aanwezige risicofactoren met u door. Daarnaast meten we de oogdruk, bepalen we de dikte van het hoornvlies en beoordelen we de sctructuren van het voorste deel van het oog. Is er sprake van een mogelijke afwijking zullen we een vervolgafspraak met u plannen. Bij de vervolgafspraak wordt er (letterlijk) dieper in het oog gekeken. De bevindingen van het onderzoek worden daarna op afstand beoordeeld door een van de oogartsen in het Oogziekenhuis Rotterdam. 

Indien er oogheelkundig onderzoek nodig is wordt u op basis hiervan opgeroepen.