Prismabrillen

Prismabrillen

Bij vele problemen zoals hoofdpijn, lees- en leerstoornissen, dyslexie, vermoeidheid, ziekte van Meniére, whiplash en slecht diepte zien wordt niet direct een verband gelegd met mogelijke oogproblemen.
De optometrist probeert vast te stellen of er door middel van een optische correctie verbetering van de klachten kan worden verwacht.
Er wordt soms een multidisciplinaire aanpak voorgesteld. Er wordt dan vaak samengewerkt met een fysiotherapeut, psycholoog, logopedist, orthopedagoog, dyslexie centra, remedial teachers en neuroloog.

Prismabrillen en dyslexie
Dyslexie kan helaas niet verholpen worden. Wel kan de functioneel optometrist zorgen voor een speciale bril en/of visuele training waardoor u of uw kind het beeld veel rustiger en prettiger ziet. U bent daardoor veel minder snel vermoeid wat het dyslexieprobleem positief beïnvloedt.

Functionele Optometrie
De functionele optometrie is een specialisatie binnen de eerstelijns oogzorg. Deze vorm van oogzorg is erop gericht oplossingen te vinden voor mensen die door een visueel probleem niet goed kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Zien moet een automatisch proces zijn dat weinig inspanning kost. Zo kunnen er door een onjuiste oogsamenwerking diverse klachten ontstaan zoals:
• Leer-, schrijf- en leesproblemen in allerlei vormen
• Een slechte concentratie
• Een slechte of verminderde grove en/ of fijne motoriek
• Een slechte oog-handcoördinatie
• Het vermijden van leeswerk
• Hoofdpijn
• Brandende of jeukende ogen
• Gedragsproblemen
Ook bij kinderen kan een onjuiste oogsamenwerking gezondheidsproblemen veroorzaken en de schoolprestaties negatief beïnvloeden. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat ten onrechte aan dyslexie wordt gedacht, terwijl het eigenlijk om visuele problemen gaat. De verschijnselen lijken immers erg op elkaar. Kinderen kunnen bijvoorbeeld veel moeite hebben om de ogen soepel een regel te laten volgen, of het kost hun ogen moeite niet dubbel te zien. Zulke kinderen leren onvoldoende vertrouwen op visuele informatie en zijn snel afgeleid. Dat bemoeilijkt het goed ontwikkelen van een visueel woordbeeld aanzienlijk. Zulke visuele problemen zijn in de meeste gevallen goed op te lossen. Bij vermoeden van dyslexie is daarom een functioneel optometrisch onderzoek aan te raden. Vaak kunnen door aangeboden oplossingen lees- en leerproblemen al aanzienlijk verminderd worden.

Indien u meer informatie wenst staan wij voor u klaar!