Optometrie

Weet u wat optometrie is?

Optometrie is het paramedisch specialisme dat zich bezig houdt met het opsporen van oogafwijkingen door middel van metingen. Specialisten binnen de optometrie worden optometristen genoemd. De beroepsvereniging van optometristen is de Optometristen Vereniging Nederland (OVN).

Een onderzoek door een optometrist gaat veel verder dan de oogmeting van de opticien. Tijdens het vraaggesprek met betrekking tot uw visuele klachten kan geadviseerd worden tot een verder optometrisch onderzoek of screening. Dit kan betekenen dat er dieper wordt ingegaan op de samenwerking van de ogen (binoculair onderzoek) en/of de gezondheid van het oog. De optometrist zal voor dit laatste mogelijk pupilverwijdende druppels gebruiken. Dit wordt vantevoren met u besproken.

De optometrist screent ook uw ogen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van suikerziekte (diabetes mellitus), een te hoge oogdruk of wanneer er een oogziekte in de familie voorkomt.


Optometrisch onderzoek: (30-60 min.)
We verrichten een dergelijk onderzoek als u naast de oogmeting de gezondheid van uw oog wilt laten controleren. Zo kan er gekeken worden “in” het oog o.a. naar: glaucoom, cataract, diabetes mellitus en/of screenen op aanwezigheid van vroegtijdige defecten van het netvlies. Meestal worden hierbij ook oogdruppels gebruikt om tot een zo goed mogelijke beoordeling te komen. Wij beschikken over een funduscamera (maakt foto's van het netvlies) en een OCT (Optical Coherence Tomography), waarmee we het netvlies tot in het kleinste detail kunnen vastleggen. Zo is er in een zeer vroeg stadium al te zeggen of er mogelijk wat aan de hand is met het oog. Indien nodig kunnen wij u doorverwijzen via uw huisarts naar een oogarts. 

Meting in cyclo (gedruppeld) (15 min.)
Als een meting verricht dient te worden om de sterkte zonder accommodatie(de te leveren inspanning van het oog om scherp te stellen) vast te stellen en zo tot het beste meetresultaat te komen, dan wordt er gedruppeld (30 minuten wachten) en vervolgens een oogmeting gedaan. Meestal wordt dit, na overleg met de optometrist geadviseerd na het uitvoeren van de oogmeting.

Functioneel optometrisch onderzoek (30 min.)
Na de oogmeting of als u verwezen bent door b.v. een logopedist, remedial teacher, fysiotherapeut of huisarts). Kijken we naar de visuele vaardigheden en krijgt u uitleg over de huidige visuele status.

Binoculair optometrisch onderzoek (45 min.)
De samenwerking van de ogen en de visuele vaardigheden worden beoordeeld met het bijbehorende advies. Zo wordt er gekeken naar b.v. fixatie disparatie, convergentie, oogmotoriek, accommodatie, fusionele reserves en andere testen. Inclusief controle na 2 maanden.

Fundusfoto (30 min.)
Wij maken foto’s van het netvlies ter constatering van netvliesafwijkingen welke kunnen voorkomen bij diabeten, macula degeneratie of hypertensie. Indien u een verwijzing heeft via uw huisarts kunt u ook bij ons een afspraak maken in plaats van bij de oogarts.  Tevens maken we preventief foto’s om het verloop goed te monitoren.